Özgün İçerik


Özgün içerik daha çok internet alanında faaliyet gösteren iletişim uzmanları tarafından bilinen ve sektördeki uygulayıcılar tarafından ihtiyaç duyulan bir hizmet olup seo, sayfa değeri ve kullanıcıya dost bir sunum açısından olmazsa olmazdır. Bir metinin özgün olarak tanımlanabilmesi için alıntılardan uzak, kullanıcının aradığı bilgiye karşılık verir nitelikte, seo uyumlu ve dilbilgisi kuralları dahilinde bir anlatım içermesi gerekmektedir.

Özgün içeriğin rolü öylesine önemlidir ki, internet sitelerinin kazandığı değer yada arama motorları nezdinde karşılaştığı yaptırımlarla tek faktör olmasa da doğrudan ilintilidir. Özellikle stratejisini kullanıcı üzerine yoğunlaştıran Google, site içi seo adına özgün içerik ve metin yazımı önemli bir kıstastır diye ifade eder. Sitede kullanıcının geçirdiği zaman ve ziyaret oranındaki artışı metnin orijinalliğinin belirlediğini ifade edebiliriz.

Yaratıcı Dehayı Yansıtan Özgün İçerik

Hizmet anlayışını alışılagelmiş uygulamalardan farklı bir biçimde şekillendirmiş olan Retrojans, danışmanlığı yürüttüğü kişi, kurum ya da kuruluşlara seo bazlı özgün içerik desteği sunmanın yanı sıra, tamamı iletişim alanında uzman metin yazarları ve editörleri ile yaratıcı dehasını ortaya koyarak içerik yönetimi desteği vermektedir.

Başarımızın sırrı, kopyalayarak yapıştırmayı bir metot olarak benimsemiş, meslek etiğinden yoksun, ucuz ticari yaklaşımların aksine, özgün içerik yazımını yaptığımız işin merkezinde görmemizden geçmektedir.

Copyright &copy 2012; Powered by Retrojans